Femenino: DEPORTIVO VICHADA

Masculino: EDUARDO CARRANZA